Preț
* Plata se face la cursul Băncii Naționale a Moldovei în ziua plății